Sportinformatika, ahogy mi látjuk

2022. jan. 13.

Sport és informatika

A sport már ősidők óta átszövi az életünket, és bár nem szoktunk rá így tekinteni, de mostanra az egyik legmeghatározóbb iparággá vált a világon. Már régen nem csak egy egyén vagy csapat teljesítményéről van szó, hanem összefügg vele egyebek mellett a marketing, a sportszergyártás, a szórakoztatóipar szinte minden ága, és a sportfogadás is. Ahol ilyen magas a tét, ott természetes, hogy mindent meg kell tenni a sikerért, nem csak egyénileg, hanem csapat, és szervezeti szinten is. Ahogy a többi iparágban, úgy jelenleg a sportban is ennek egyik leglátványosabb, és számunkra talán legizgalmasabb folyamata a digitalizáció, amely egyre szerteágazóbb területeken, és azok mind több rétegében jelenik meg. 

 

Az informatika a sporthoz képest rendkívül fiatal tudomány, mégis látható, hogy szinte minden terület számára hatalmas hozzáadott értéket tud jelenteni a megfelelő kezekben. Olyannyira jelentőssé vált ez a közös fejlődés, hogy kialakult egy új interdiszciplináris tudományág: a sportinformatika, aminek a továbbiakban szeretnénk bemutatni röviden a történetét, milyen területekkel foglalkozik, milyen problémákra kínál megoldást, jelenleg mi az iparág helyzete itthon, és mi ebben a mi szerepünk.

Sportinformatika

A sportinformatikának, mint minden egyéb tudományágnak, számos definíciója és értelmezése létezik. Ennek leginkább az az oka, hogy rendkívül dinamikusan fejlődő területről van szó. Emiatt nem is szeretnénk itt minden részletre kiterjedő bemutatást végezni, de igyekszünk átfogó képet adni a benne rejlő lehetőségekről, és arról, hogy jelenleg milyen főbb területekre fókuszál, és milyen módszerekkel dolgozik.

Története

Az 1970-es években a sportban a számítástechnika még csak az adatok dokumentációjával és lekérdezésével foglalkozott. Ekkoriban a “sport information” kifejezés volt használatban. Az internet és a számítógépek egyre rohamosabb térhódítása kezdetén, 1981-ben, a német Jürgen Perl matematikus és informatikus volt az, aki megalkotta a sportinformatikát, mint multi- és interdiszciplináris tudomány fogalmát, és Wolf Miethlinggel közösen publikálta azt. Természetesen itt már nem csak az adatok tárolásáról volt szó, hanem többek között a sporttudomány kutatásainak számítógépes támogatásáról, és az informatikai módszerek átvételéről. Ezután a Mainzi Egyetem Informatika Karán jött létre 1985-ben sportinformatika munkacsoport, majd 1995-ben a Német Sporttudomány Szövetség hozott létre sportinformatika szekciót. Azóta már számos egyéb oktatási intézmény és szövetség foglalkozik ezzel a területtel, amit jól mutat a témában megjelenő publikációk rohamosan növekvő száma. 

Definíciója

Daniel Link és Martin Lames 2015-ös definíciója szerint: „A sportinformatika olyan multi- és interdiszciplináris kutatóprogramok halmaza, amelyekben találkozik a sporttudomány és az informatika. A tárgyuk egyrészt számítástechnikai eszközök, eljárások és paradigmák alkalmazása a sporttudomány kérdéseinek megoldására, másrészt a sporttudomány ismereteinek integrációja az informatikában.” A szerzők magyarázatában itt a multidiszciplináris kutatást úgy kell érteni, hogy az egyik tudomány kutatása a másiktól kész eszközöket vesz át, például egy piaci szoftver terméket, vagy egy számítástechnikai eszközt; ettől eltérően az interdiszciplináris esetben viszont szoros együttműködés van a tudományágak között, ilyenkor a sporttal kapcsolatos kutatáshoz például nem áll rendelkezésre készen a megfelelő program, azt külön arra a célra kell megtervezni, és implementálni, informatikusok bevonásával.

Ez az elméleti megfogalmazás elég általános, de jobban érthetővé válik, ha konkrét példákon keresztül mutatjuk meg, hogy milyen gyakorlati alkalmazásai vannak. Két fő kategóriát szoktunk megkülönböztetni: 

 • A menedzsmenttel kapcsolatos megoldások az adminisztrációs folyamatok kezelésével foglalkoznak, valamint az adatok mérésével, rögzítésével.
 • Az analitikus kategóriába esők pedig az adatok feldolgozását végzik: riportokat, kimutatásokat készítenek, összefüggéseket keresnek, előrejelzéseket alkotnak.

 

Menedzsment

Adatrögzítés

A legelső alkalmazási terület az adatok rögzítése volt, és máig az is maradt a legfontosabb, hiszen minden egyéb funkciónak az így rögzített információ az alapja. Amennyiben az adatok minősége, vagy strukturáltsága nem megfelelő, akkor abból csak nehezen nyerhető ki információ, és a használhatósága is kérdésessé válik. 

Számos beviteli mód létezik, természetesen a cél a minél automatizáltabb folyamatok kialakítása, ami nem csak a manuális munkát csökkenti, de ideális esetben a hibázás lehetőségét is.

A meglévő adatok rögzítésének digitalizálása mellett egyre több új mérőeszköz jelenik meg a piacon, valamint a korábbi mérések is egyre részletesebbekké válnak. Gondoljunk csak a rengeteg okos eszközre, melyek már nem csak az élsportban találhatók meg, hanem az amatőrök számára is elérhetővé váltak: pulzusmérő, GPS, egyéb fitness trackerek, hogy csak a legelterjedtebbeket említsük. A professzionális szegmensben pedig folyamatos az innováció, sorra jelennek meg az adott sportágra egyedileg kifejlesztett mérőeszközök. Az így megjelenő új adatmennyiség kezelése a hagyományos módszereken túl már szükségessé teszi a BigData technológiák használatát is.

Adminisztráció

A szövetségek számára már relatíve kis méretnél is jelentős terhet jelentenek az adminisztrációs tevékenységek. Nem csak a papírmunka, de a folyamatok kezelése és a szabályok betartása is komoly szakértelmet és erőforrást igényelnek. A modern számítógépes rendszerek képesek nagyban megkönnyíteni ezeket a folyamatokat, hiszen, ha intuitív felületekkel vezetik a felhasználót, és elvégzik a megfelelő ellenőrzéseket, akkor jelentősen csökken nem csak a betanuláshoz, de az adott munkafolyamat elvégzéséhez szükséges idő is.

A szabályok és az ellenőrzések automatikus elvégzése azonban nem csak az adatrögzítést tudja gördülékenyebbé tenni, hanem olyan folyamatokat is, mint a versenyek lebonyolítása, azon belül akár a nevezési szabályok betartatása, vagy a versenyzők értesítése a versenyengedélyük lejárta előtt.

Szintén nagy segítséget jelenthet egy rendszer az edzések szervezésében, jelenléti ívek kezelésében, de akár egyéb általános ügyviteli folyamatok vezénylésében is, mint akár egy közgyűlés, edzőtáborok megszervezése, vagy szponzori szerződések kezelése.

Kommunikáció

A mai korban mindenki elvárja, hogy minden őt érintő információt azonnal megkapjon, és akikkel kapcsolatban van, azokkal tudjon kommunikálni. A sportinformatikai rendszerek az adminisztráció mellett arra is kínálnak megoldást, hogy ha olyan információ keletkezett a rendszerben, ami érinti az adott felhasználót, akkor arról kapjon üzenetet: email, rendszeren belüli értesítés, SMS, stb. formájában. 

Ilyen üzenet lehet például:

 • Edző üzenhet a sportolóinak, ha elmarad az edzés.
 • Versenyen a következő futam ideje és a pálya sorszáma.
 • Elért helyezés egy versenyen, vagy összesített eredmény a pontversenyben.
 • Lejáró versenyengedély.
 • Tagdíj befizetési határidő

Integráció

Ahogy egyre több területen folyik a digitalizáció, természetesen felmerül az igény, hogy bizonyos rendszerek között célszerű létrehozni valamilyen kapcsolatot. Történhet ez akár szervezeten belül is, de gyakori eset egy külső szolgáltatás igénybevétele is.

Szervezeten belül gyakran elválik a belső nyilvántartás és az internetre kikerülő külső megjelenítés egymástól, ilyenkor célszerű általában megoldani, hogy a belső a rendszer a már jóváhagyott adatokat automatikusan továbbítsa a publikus felületnek.

Külső rendszerrel való kommunikációra is gyakran szükség lehet, ilyen például a sportorvosi engedélyek lekérése, vagy akár az időjárás adatok versenyeredményekhez csatolása.

Autentikáció, autorizáció, hitelesítés

A digitalizáció velejárója, hogy rengeteg adat kerül be az informatikai rendszerbe, amelyek jelentős része bizalmas, vagy magánjellegű, és ahhoz csak meghatározott jogosítvánnyal rendelkező személynek szabad hozzáférnie. Ezeknek a rendszereknek emiatt rendkívül szigorú elvárásoknak kell megfelelniük, biztosítaniuk kell nem csak azt, hogy illetéktelen személy ne tudjon belépni (autentikáció), de azt is, hogy mindenki csak olyan adatokhoz férjen hozzá, amihez megfelelő jogosultságokkal rendelkezik (autorizáció). Emellett nagyon lényeges, hogy a rendszernek célszerű arra is garanciát vállalnia, hogy az abban tárolt adatok hitelesek, vagyis azt illetéktelen személy nem változtathatja meg, az elvégzett változtatások pedig naplózottan megtekinthetők.

Analitika

Ahogy azt a menedzsment funkcióknál láttuk, a sportinformatika rengeteg adatot gyűjt össze. A nyers információ önmagában is érték, de valódi haszna csak akkor van, ha azt megfelelően tisztítás, validáció, és rendszerezés után valamilyen ponton felhasználjuk a jövőbeni döntéseink meghozatala során.

Vizualizáció

Az első feladat a tárolt adatok intuitív megjelenítése. A sportközvetítések élvezhetőségét nagyban növeli, ha minél több, minél érdekesebb adat áll a néző vagy hallgató rendelkezésére. Sok más esetben is van, hogy nem is kell az információt feldolgozni, hanem annak a megjelenítése a közvetlen cél: valamilyen művelet végrehajtásához jóváhagyás szükséges, új versenyengedély kérelmet adtak be, valakinek lejárt a sportorvosi engedélye, hogyan változott évente egy egyesületben az újoncok száma, vagy a Cooper teszten elért eredménye.

Szervezeti kimutatások

Egy szövetség vagy klub vezetése során szinte folyamatosan szükséges az optimális működéshez a naprakész szervezeti adatok, és az azokból készült kimutatások ismerete. Kisebb klubokban természetesen ezt a vezető akár fejben is tudja tartani, de hamar eljön az az összetettség, amikor már célszerű egy egyszerűbb programot használni erre a célra, és nagyobb szervezetek esetében szinte elkerülhetetlen valamilyen informatikai rendszer, vagy rendszerek bevezetése. Az általános piaci megoldások ugyan segíthetnek egy-egy probléma gyors és költséghatékony kezelésében, de hosszabb távon sokkal hatékonyabb lehet egy integrált sportinformatikai rendszer, hiszen egyrészt elkerülhető vele a heterogén megoldások integrálásának kifejlesztése, és karbantartása, valamint képes áttekintő képet adni az egész szervezetről, és nagyobb eséllyel fedi le a sport, mint iparág egyedi elvárásait.

Maguk a kimutatások igen sokrétűek lehetnek, az általánostól az egészen specifikusig, ismét csak néhány példa, a teljesség igénye nélkül:

 • Tagság: igazolt sportolók, edzők, vagy tisztségviselők száma
 • Adott évre kiváltott versenyengedélyek száma
 • Erőforrások kihasználtsága: létesítmények, edzők
 • Adott képesítéssel rendelkező személyzet száma (nyelvvizsga, edzői engedély, jogosítvány, stb.)
 • Tagdíj befizetések kezelése, kapott, illetve kiosztott jutalmak, támogatások

Kötelező adatszolgáltatás

Számos esetben szükséges bizonyos állami szervek, rendszerek számára adatokat szolgáltatni. Amennyiben a szervezet digitalizálta a folyamatait, akkor szinte minden ilyen információ megtalálható egy integrált sportinformatikai rendszerben, így az egyébként fáradtságos, és rendkívül erőforrásigényes adatszolgáltatás szinte teljesen automatizálható, és ideális esetben akár el is felejthető.

Tehetségmenedzsment

A sportinformatika legfontosabb területe egyértelműen a sportolók és csapatok teljesítményének a maximalizálása, hiszen ez az alapja az iparágnak. Természetesen az adatok elemzése itt is komoly segítséget tud nyújtani, és az új kutatások is egyre újabb eszközöket adnak mind az edzők, mind a vezetők kezébe. A főbb területek, amelyeket meg kell említeni:

 • Tehetségek (korai) felismerése: minél hamarabb fel lehet ismerni a kiemelkedő tehetségeket, annál korábban lehet elkezdeni az edzésüket, és nevelésüket, valamint jobban oda lehet figyelni azokra, akik esetleg rajtuk kívülálló okokból elkallódnának.
 • Felkészülés nyomon követése: a tehetség mellett az edzések adják a teljesítmény alapját. Fontos ezért mind a részvétel, mind az elvégzett munkának, és az elért eredményeknek a megjelenítése, és elemzése, összehasonlíthatósága. Vannak olyan fejlett algoritmusok, amik akár sérülések bekövetkezésére is tudnak figyelmeztetni.
 • Egyedi és csapat állapotfelmérés, teljesítmény elemzések: manapság már rengeteg diagnosztikai eszköz létezik, amelyekkel vizsgálható az egyén mozgása, technikája, valamint a csapat (és akár az ellenfél) stratégiája, akár edzésen, akár verseny közben. Az így kapott eredmények figyelembevételével módosíthatja az edző az edzéstervet, hogy az még hatékonyabb legyen.
 • Szimuláció: egyre több sikerrel alkalmaznak sportinformatikai módszereket a versenyeken követendő ideális stratégiák meghatározására.

Fontos azonban megemlíteni, hogy a sportolók mellet az edzők teljesítményének vizsgálata és megjelenítése is rendkívül fontos. Rendkívül összetett az általuk elért eredményeknek a megítélése, hiszen például kevesebbet hallani az utánpótlással foglalkozókról, mégis az ő munkájuk termékével fognak foglalkozni azok is, akik az olimpiai bajnokokat készítik fel. Nincs könnyű dolga így a vezetésnek, hogy mindenkit a tehetségéhez és teljesítményéhez mérten tudjon elismerni és motiválni, de ebben is jelentős támogatást tud adni a sportinformatikai rendszerből megfelelő formában kinyert információ.

Kutatás

A legizgalmasabb terület pedig a rohamos mennyiségben felhalmozódó adatokból az új összefüggések meghatározása. Egyre több kutatás lát napvilágot, amelyek a következő versenyeken várható eredmények előrejelzésétől, egészen a tehetségek minél korábbi felismeréséig sok mindennel foglalkoznak. A klasszikus adatelemzés és kutatás újabban kiegészült a gépi tanulás által nyújtott eszközökkel, amelyek már most igen ígéretes eredményekkel tudtak szolgálni. Ezen a területen különösen igaz, hogy minden kutatás alapja a minél több, minél jobb minőségű adat. A mesterséges intelligencia alkalmazásáról itt írtunk többet.

Iparági helyzet

Ahogy azt már többször említettük, a sportinformatika fiatal tudomány, és emiatt magától értetődik, hogy az alkalmazása sem tekint vissza jelentős múltra. Vannak szövetségek és klubok, ahol már bevezettek és aktívan használnak rendszereket, vannak, akik még csak most barátkoznak ezekkel a technológiákkal, és vannak, akik már próbálkoztak, de sajnos nem gazdagodtak jó tapasztalatokkal. Ebben a fejezetben egyrészt áttekintjük, hogy milyen sportinformatikai termékekkel találkozhatunk a hazai piacon, másrészt megnézzük, hogy tapasztalataink szerint milyen gyakori problémákkal szoktak szembesülni az egyesületek.

Termékek

Ahogy korábban is említettük, számos esetben általános informatikai termékek is használhatók, és bizonyos szintig elegendőek is sportinformatikai célokra. Például triviálisan ilyen lehet egy táblázatkezelő, vagy akár egy szövegszerkesztő, vagy levelező kliens, vagy bármilyen munkaerő kezelő eszköz vagy létesítmény nyilvántartó program, de ezekre nem térnénk ki, hiszen vagy mindenki ismer ilyet, vagy könnyedén találhat róluk információt, vagy akár összehasonlító elemzést az interneten. Amikről szó lesz, azok a speciálisan a sporttal, és sportinformatikával kapcsolatos megoldások és alkalmazások.

Fitness trackerek

Az első csoportba az olyan alkalmazások tartoznak, amelyek valamilyen mérőeszközhöz, vagy eszközökhöz tartoznak, és az edzésekhez tartozó adatokat rögzítik, jellemzően egyénileg. Van, amelyiket valamelyik eszköz gyártója készíti (Garmin Connect, Polar Flow), van amelyik eszközfüggetlen (Adidas Running, Strava), van valamelyik operációs rendszerhez köthető (Apple Health, Google Fit). Ami közös bennük, hogy legtöbbször több sportágat is támogatnak, tudnak különböző statisztikákat készíteni, és valamennyire támogatják az azonos alkalmazást használók között a kapcsolattartást, és esetleg köztük valamennyi vetélkedésre is lehetőséget adnak. 

Klub és edzés menedzsment

Van több megoldás, ami egy-egy klub tevékenységét fedi le részben, vagy egészben. Ilyen a hazai Siker és Trackateam, vagy a külföldi SportEasy, Glofox, Omnify, stb. Ami közös bennük, hogy egy-egy klubot kezelnek, és azokon belül biztosítják a tagság nyilvántartását. Változatos funkciókkal és szolgáltatásokkal rendelkeznek, különböző sportágakat támogatnak. Van, ami megkönnyíti a TAO adminisztrációt, vagy akár online bankkártyás fizetési lehetőséget biztosít a tagdíjak befizetésére. Általában kezelik az edzések kiírását, és a jelenléti ívek adminisztrálását, esetleg eszközök nyilvántartását.

Egyedi fejlesztések

Vannak szövetségek és egyesületek, amelyek saját rendszert készítenek maguknak. Ezek a megoldások teljesen testre szabva készülnek, a lehetőségekhez mérten lekövetve az adott sportág, és szervezet egyedi elvárásait, szabályait és folyamatait. Általában költségesebbek az általános megoldásoknál, de ideális esetben ez hamar meg tud térülni mind anyagilag, mind szakmailag, hiszen így egyrészt a szakemberek arra tudnak koncentrálni, ami valójában a feladatuk, mert az adminisztrációs feladataik nagyban egyszerűsödnek, másrészt sok a munkájukat segítő új szolgáltatást kapnak. Természetesen egy ilyen rendszer kialakítása komoly kihívást jelent, hiszen az anyagi ráfordítás mellet a tervezés, kivitelezés, tesztelés, és bevezetés is jelentős többletmunkát kíván a megrendelőtől. Gyakran megesik, hogy nem egy integrált rendszer készül, hanem elkülönülő feladatokra egy-egy külön megoldás: külön versenyszervező rendszer, tagság nyilvántartó, esetleg valamilyen speciális mérőműszer a sportolók technikájának az elemzésére. Ilyenkor ezek az adatok vagy nem is kapcsolhatók össze, vagy külön integrációs projektet kell ennek a megoldására szervezni.

Központi nyilvántartás

Jogszabály által kötelező az egyesületek számára az adatszolgáltatás, jelenleg úgy tűnik, hogy ennek a megvalósításához használandó nyilvántartó rendszer lesz az NSR. Nagy előnye, hogy hozzáfér a közhiteles adatokhoz, így a bekerülő személyes információ ellenőrzése biztosított. Lefedi a szervezeti hierarchia, és a tagok adminisztrációját, valamint a sportorvosi engedélyek, versenyengedélyek, verseny eredmények, és a létesítmények nyilvántartását. Mivel általános megoldás, így a sportág és egyesület specifikus adatokat, szabályokat, folyamatokat nem ellenőrzi, és nem kezeli. A lekérdezések és szolgáltatások köre így igen korlátozott.

SmartSport

Egyesületeket, tagszervezeteket, klubokat is kiszolgáló sportágfüggetlen rendszer, mely a következő modulokból áll:

 1. Átlátható nyilvántartói rendszer: egyesületek, tagszervezetek, klubok szervezeti egységeinek és tagságának, tisztségviselőinek nyilvántartása. Az egyes sportági szereplők csak a hozzájuk tartozó funkcionalitáshoz, és adatokhoz férnek hozzá. Kezeli a leigazolás, és a versenyengedély kiváltás folyamatát.
 2. Sportági események lebonyolítása: kezeli az edzések, edzőtáborok és a versenyek szervezését. Edzésnapló, edzéstervek, edzés és versenynaptár, illetve a versenylebonyolítás komplex folyamatát is támogatja. Nevezési szabályok ellenőrzése, OSEI integráció a sportorvosi engedélyek ellenőrzésére.
 3. Gördülékeny kommunikáció a sportági szereplők között: a rendszeren belül a sportág szereplői könnyen elérhetik egymást, beleértve a kiskorú sportolók gondviselőit is. 
 4. Eredmények nyomon követése: az edzéseken, felméréseken, versenyeken elért eredmények mellett a sportágspecifikus mérési rendszerek, mérőeszközök, pl. GPS órák integrálása is megoldott – egy egységes adatmodell került kialakításra.
 5. Értékelési platform: az eredmények csak adatok, akkor lesz belőlük értékes információ, ha nem csak a számszerűsíthető adatokból, hanem az edzői visszajelzésekből és a sportolói önértékelésekből is értékes következtetések vonhatóak le, ezért a SmartSport rendszere erre is lehetőséget nyújt.
 6. Publikus felület: külön modul biztosítja a versenynaptár és az elért eredmények megtekintését a nézők számára, melynek használatához nem kell belépni a rendszerbe, valamint a media számára külön interfész áll rendelkezésre az aktuális eredmények lekérdezésére.
 7. Tehetségmenedzsment: az edzések és edzéstervek kezelése mellett kialakíthatók fizikai és egészségügyi felmérések, és elemzések az elvárt eredmények vizsgálatával.

A rendszert a Magyar Kajak-Kenu Sportszövetséggel szorosan együttműködve fejlesztettük ki, sok párhuzamot találtunk a vállalati és a sportszervezeti menedzsment kihívásai, és folyamatai között, amely nagy segítséget jelentett először a sportágspecifikus Kajak-Kenu Ablak, később a sportágfüggetlen SmartSport alkalmazásának elkészítésében.

Ha többet szeretne megtudni a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel való közös fejlesztési munkánkról, olvassa el esettanulmányunkat: 

Egységes sportmenedzsment rendszer, a jövő igényeire fejlesztve – A sportsikerek informatikai háttere

A legkorszerűbb, mesterséges intelligenciára épülő technológiák döntő szerepet fognak játszani a tehetségazonosításban és a tehetségmenedzsmentben is. A SmartSport kifejlesztésénél nem csak az volt a célunk, hogy a sportszervezetek jelenlegi működését optimalizáljuk, hanem végig szem előtt tartottuk, hogy a használat folyamán keletkező adatvagyon alkalmas legyen ilyen kutatások végzésére, és az általuk adott algoritmusok számára bemenetül szolgálhasson.

Iparági kihívások

Ahogy azt a termékek áttekintésénél láttuk, számos megoldás megtalálható a piacon, sok van, amit az adott területen megelégedéssel használnak, de sok esetben előfordul, hogy vannak hiányosságok, súrlódások, esetleg rendszerek, amelyek ugyan léteznek, de alig használják őket, vagy amik sosem készültek el.

 • Közös nyelv hiánya: ahogy minden iparágnak, úgy a sportnak, és külön-külön a szakágaknak is megvannak a maguk nyelvei, fogalmai. Nem csak az egyedi fejlesztéseknél okozhat gondot, ha a kivitelező nem beszéli a megrendelő nyelvét, hanem a piaci megoldásoknál is kényelmetlen lehet, ha az nem pont az adott szakágra készült. Számunkra kiemelten fontos, hogy ki tudjuk alakítani a közös nyelvet, hiszen más iparágakban is úgy vittük sikerre a projektjeinket, hogy megismerkedtünk az adott szakterülettel, és annak különlegességeivel, és megértettük annak egyedi kihívásait és problémáit.
 • Rossz minőségű adatok: sajnos gyakran találkozunk olyan rendszerekkel, amelyekben az adatok minősége nem megfelelő, van, ami többször szerepel, többféle helyesírással, van, ami hibásan, vagy már nem aktuális. A SmartSport ezt a helyzetet megelőzi azzal, hogy az adatokat csak szigorú ellenőrzés után engedi be az adatbázisba, valamint a lehetséges duplikátumokra is figyelmeztet. Mivel integrált rendszerről van szó, ezért a modulok között az adatok folyamatosan szinkronban vannak. Amikor pedig már egy ilyen helyzetből kell feltölteni adatokkal, akkor természetesen segítünk az adattisztításban, és konszolidációban.
 • A különböző programok nem egységesek: sok esetben a rendszerek szigeteket alkotnak, amelyek önállóan fejlődtek, és nincsenek kapcsolatban egymással, vagy az integráció hiányos. Ezekben az esetekben sajnos gyakori, hogy a rendszerekben az adatok minősége is eltér, és nincsenek szinkronban. A SmartSportban ez nem probléma, hiszen integrált rendszer, ezért a moduljai szinkronban vannak.
 • Adathamisításból, adatvesztésből eredő adatbiztonsági problémák: gyakran hallani hackertámadásokról, és adatvesztésekről manapság a hírekben. Ezeknek több oka lehet: fejlesztési hiba, rossz konfiguráció, üzemeltetési probléma stb. A SmartSport fejlesztésénél igyekeztünk eleve olyan technológiákat és megoldásokat használni, amelyek már eleve kizárják a támadások jelentős részét, de mivel nem a cyber biztonságtechnika a fő profilunk, ezért külső biztonságtechnikai céggel auditáltatjuk a megoldásunkat, hogy az biztosan megfelelően védett legyen, és a rendszeren belül se legyen mód az adatok illetéktelen meghamisítására, vagy törlésére. Emellett folyamatosan biztosítjuk az általunk támogatott rendszerekhez a biztonsági frissítések kiadását, és a szakmai segítségnyújtást.
 • Kommunikációs nehézségek: előfordul, hogy a gazdasági szereplők, és a sportolók vagy edzők közötti bizalom hiánya, vagy kommunikációs nehézség miatt hiúsul meg, vagy esik vissza egy rendszer használata. Mivel számos rendszer bevezetésében vettünk részt, így ezzel a problémával is találkoztunk már máshol, más iparágakban is, ezért tudunk segíteni bevezetés folyamatának, és a megfelelő kommunikációnak a kialakításában.

Ezek tehát a legáltalánosabb problémák, de természetesen szinte mindenhol vannak egyedi gondok és sajátosságok, amelyekre közös gondolkozással eddig még mindig megtaláltuk a megoldást.

Összefoglaló 

Amint azt bemutattuk, a sportinformatika rendkívül szerteágazó tudomány és technológia. A sportban egyre több helyen jelen van, és sok esetben az már elképzelhetetlen nélküle. Az is látszik, hogy a kiemelkedő eredményekben is egyre többször szerephez jut a sportinformatika, pedig sok új eszközzel még csak most ismerkedik a tudomány, amelyek rendkívül ígéretes eredményekkel kecsegtetnek.

Amennyiben a jelenre koncentrálunk, és a bizonyított eredményekre, akkor egyértelmű, hogy komoly előnyre tehet szert az, aki sikeresen be tud vezetni egy integrált sportinformatikai rendszert. Nem csak megkönnyíti az adminisztrációját, megbízhatóbbá teszi a nyilvántartását, és naprakészebbé a kimutatásait, de az így rendelkezésre álló adatokkal olyan új lehetőségek nyílnak meg, amelyekre még nem is gondolt, vagy az eddigi eszközökkel elérhetetlennek tűntek.

Persze az integráltsággal sok veszély is jár, ezért rendkívül fontos az adatok megfelelő védelme a külső, ártó szándékú szereplőktől, mind a megfelelő jogosultságok megkövetelése az adott funkciókhoz a belső felhasználók esetében.

Látva az élsportban a sportinformatika rohamos térnyerését, kijelenthető, hogy a sportsiker ma már sokkal több tényezőn múlik, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt. Az adatok adják az alapot a legjobb stratégiákhoz és a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb felhasználásához. Fontos azonban látni, hogy aki nem kezdi el most rendezett formában gyűjteni az adatait, az le fog maradni, ugyanis az nem csak az új kutatásokhoz szükséges, hanem várhatóan az általuk feltárt eredmények alkalmazásához is! Egy tudatos, jól felépített sportszervezet és egy olyan, az adatok fontosságát, a legújabb technológiákat pontosan ismerő és innovatív csapatszellemről tanúskodó fejlesztői csapat, mint a miénk, képes együttes erővel teljesen új szintre emelni a mai sportvilágot. 

Soha nem létezett ennyi lehetőség az innovációra. Soha nem létezett ennyire gyors, egyszerű és hatékony kommunikáció. Soha nem létezett ilyen mértékű technológiai fejlődés. 

“A közeget, amelyben a sport zajlik, már nem csak a pálya minősége, a levegő vagy a víz hőmérséklete, a tengerszint feletti magasság, a szurkolók száma és értékítélete stb. adja össze, hanem az adatok is. Aki nem képes figyelembe venni és hasznosítani őket, az lemarad.” Meixner Zoltán, a DIBIZ digital business újság főszerkesztője

Mi képesek vagyunk erre, és velünk együtt ügyfeleink a sportban és az innovációban is az élen járnak. 

A témához kapcsolódóan ajánljuk a következő cikkünket is: 

Tehetségmenedzsment a Sportban 

Források:

Daniel Link, Martin Lames: Sport Informatics – Historical Roots, Interdisciplinarity and Future Developments 2009

Dr. Gál Zoltán: Valósidejű infokommunikációs technológiák és rendszerek a sportban 2016

Defining Sport Informatics and Analytics 2015

Bencze Áron: Digitalizáció – a sport forradalma 2019

Kiss András: A sport analízise, azaz technológiák a sport szolgálatában 2018

DIBIZ – Sportadatelemzés 2015

Bevezetés a sportdiagnosztikába 2015

Leigh Steinberg: CHANGING THE GAME: The Rise of Sports Analytics 2015

Sági Gyöngyi: A sport digitalizációja új edzői generációt is kitermel 2019

MTI – A digitalizáció a sportban is forradalmi változásokat hozott 2019

Kérjük ossza meg cikkünket a kedvenc csatornáján, vagy küldje el ismerőseinek.

Share on pinterest
Pinterest
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Hasonló bejegyzések

legyél mindig naprakész

Ne maradj le újdonságainkról

Scroll to Top