Smartsport

Sportinformatikai szoftver szövetségeknek

Sportágfüggetlen informatikai rendszer a hatékony sportági folyamatokért

Elköteleződés nélkül

Smartsport

Sportmenedzsment szoftver szövetségeknek

Sportágfüggetlen informatikai rendszer a hatékony sportági folyamatokért

Elköteleződés nélkül

Miért éri meg a SmartSport-ot használni?

Transzparens művelet

Átlátható rendszer a tagdíjak és támogatások kezeléséhez

Központi nyilvántartás

Egy rendszerben kezeli az egyesületeket, edzőket, sportolókat és bírókat/játékvezetőket

Hatékony folyamatok

Egyszerűsített adminisztráció és könnyen lehívható statisztikák

átlátható Tagjegyzék

A leigazolások, átigazolások és képesítések nyomon követhetőek

felhasználóbarát felület

Könnyen átlátható
kezelőfelület

kiemelt Tehetséggondozás

Lefekteti a tehetségmenedzsment alapjait

egyszerű versenyszervezés

A versenyek szervezése és lebonyolítása digitálisan támogatott

nyilvános naptár

Tagszervezetek számára is hozzáférhető eseménynaptár

Tehetségmenedzsment

A SmartSport sportinformatikai szoftver célja, hogy hatékonyabbá tegye a sportági szereplők munkáját és lefektesse a sikeres tehetségmenedzsment alapjait.

Ez a sportinformatikai alkalmazás tárolja a sportolók edzéstervét és eredményeit, és ezekből az adatokból készült kimutatások jelentik a kulcsot - az edzők, egyesületek és szövetségek számára - a jövő bajnokainak neveléséhez.

Automatizált adminisztráció

A sportinformatikai alkalmazás leegyszerűsíti az adminisztrációt, ugyanis minden fontos adatot (egyesületi tagok, sportolók, edzők, események, szabályok, versenyek, tagdíjak, támogatások adatait) egy adatbázisban kezel; egy olyan rendszerben, amely átlátható, könnyen elérhető és ahonnan a szükséges információ egyszerűen, pár kattintással kinyerhető.

A sportinformatikai alkalmazás automatizálja az adminisztrációt, az így megspórolt idő a sportolókra és a minél eredményesebb edzésekre fordítható.

Hogyan könnyíti meg a Smartsport a mindennapokat?

Sportegyesületek nyilvántartása

Nyilvántartja és egy rendszerben kezeli a sportági szövetség által akkreditált sportegyesületek törzsadatait és támogatásait

A sportszövetség a SmartSport rendszerében rögzíti és ha a későbbiekben szükséges, módosítja az egyesületek, tagszervezetek adatait; ebbe természetesen beletartozik az összes egyesületi munkatárs (elnök, szakosztályvezető, stb), és azok szerepköreinek rögzítése is. Nyilvántarthatja az egyesületeknek juttatott támogatásokat, melyek könnyen letölthetők később összesítve éves kimutatásokhoz, igazolásokhoz. Egyúttal a szövetség meghatározza azt is, hogy kik és milyen mértékben férhetnek hozzá az egyesületi funkciókhoz.

Edzők nyilvántartása

Nyilvántartja az edzőket és adminisztrálja az edzői támogatásokat, engedélyeket és kategóriákat

A sportinformatikai szoftverben edzői profilok létrehozására is van lehetőség. amelynek rögzítése megtörténhet a szövetség által is, vagy pedig az egyesület rögzíti az edzőt a rendszerben, a szövetség pedig a beküldött dokumentációk alapján jóváhagyja. Az edzői profil tartalmazza az edzők képesítéseit, sikereit és nyomon követi karrierútját a szövetségben.

Hogyan könnyíti meg a Smartsport a mindennapokat?

Sportolók nyilvántartása

A rendszerben nyilvántartott sportolók adatai és eredményei elérhető a sportági szövetség számára - a SmartSport támogatja a tehetséggondozást

A sportszövetség összes tagjának profilja elérhető a sportinformatikai rendszerben; itt látható nemcsak a válogatott, hanem minden sportoló egyéni teljesítménye, fejlődése, eredményei, sportorvosi igazolása és versenyengedélye is. A sportolók rögzítése a rendszerben alapvetően egyesületi feladat, de előfordulhat olyan eset, hogy egy egyesület még nem használja a rendszert saját maga menedzselésére, ezért ezt a feladatot a szövetség is elláthatja.

Bírók nyilvántartása

Egy rendszerben kezeli a bírókat (játékvezetőket)

A SmartSport rendszerében lehetőség van a versenybírók menedzselésére, a képesítéseik nyilvántartására. A versenyekre történő kinevezésükkor a rendszer segítséget nyújt azzal, hogy csak a szükséges képesítésekkel rendelkező bírókat/játékvezetőket ajánlja fel.

Egyesület váltás

A szövetség számára transzparens rendszerben kezeli az egyesületváltási engedélyeket

A SmartSport rendszerben regisztrálható, hogy azedzők és a sportolók melyik egyesületekhez tartoznak, illetve az egyesületek közötti átigazolási kérelmeket szintén a rendszeren keresztül rögzíti és hagyja jóvá a szövetség.

Statisztikák, lekérdezések készítése

Az egyesületek, edzések és sportolók teljesítményéről részletes statisztikák készíthetők, amelyek hozzájárulnak az eredményes tehetségmenedzsmenthez

A SmartSport által tárolt adatokat, a versenyeredményeket, felmérés eredményeket, edzéslátogatottsági adatokat a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók könnyen elérhetik az egységes adattárolásnak köszönhetően:

Központi felmérések, táborok

Központi és válogatott edzőtáborok menedzselése; a felmérések kezelése

A válogatott keretek és a számukra szervezett központi felmérések, táborok menedzselésében is segítséget nyújt ez a sportinformatikai alkalmazás. A sportszövetség kapitányai szakáganként és korcsoportonként válogatott keretet hirdethetnek, a rendszerben így rögzítésre kerül egy-egy sportoló kerettagsága is. A keretek tagjai számára edzőtáborok és felmérések(edzések) írhatók ki, szövetségi szinten is tervezve az edzésmunkájukat és követve a teljesítményüket.

Versenyszervezés

Versenyek (bajnokságok) szervezése és lebonyolítása, eredmények publikálása

A versenyek szervezése, a nevezés és a lebonyolítás, majd pedig az eredmények publikálása is digitálisan támogatott, ráadásul a SmartSport egy nyilvános eseménynaptáron keresztül teszi láthatóvá a központi versenyek időpontjait, egyéb lényeges versenyinformációkat, megkönnyítve a kommunikációt az egyesületekkel.. A sportinformatikai szoftver segítségével központilag kommunikálhatók a versenyzésre vonatkozó aktuális szabályzatok, a rendszerben nyilvántartott adatok alapján nevezhetők ki a bírók/játékvezetők egy adott versenyre, továbbá bekonfigurálhatók a sportágspecifikus lebonyolítást segítő funkciók, mint például sportágspecifikus a nevezési szabályok, eredmény struktúrák.

Elköteleződés nélkül

A SmartSport egy sokoldalú, hasznos és eredményes eszköz, amely bármely sportág igényeihez könnyedén alkalmazkodik

Partnerünk

A magyar Kajak-Kenu Szövetségnek egy egységes rendszerre és adatmodellre volt szüksége ahhoz, hogy a jövő tehetségeit eredményesen menedzselje. A Telcotrend által tervezett sportinformatikai alkalmazás a tagszervezet minden lényeges adatát tudja tárolni, ezáltal lehetőséget teremtve a részletes elemzésekre, a legjobb edzésmódszerek, tehetségek beazonosítására és a zökkenőmentes adatszolgáltatásra.

A SmartSport felhasználói felülete

Akik már kipróbálták

“Szövetségünk számára mindig fontos volt a rendezettség és a tervezhetőség. Meg vagyunk győződve arról, hogy enélkül biztosan nem lehetne olimpiai, világ- és Európa-bajnokok sorát kinevelni. Munkánk összetettsége, sportolóink magas létszáma elengedhetetlené tette egy egységes informatikai rendszer bevezetését. A Telcotrend szakemberei megtanulták a szakmai nyelvünket, szabályzatainkat, filozófiánkat, céljainkat és értették a kéréseinket, nem volt olyan feladat, amire ne lett volna megoldásuk. Könnyű volt velük dolgozni.”

Kubina Ádám
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség főtitkára

A SmartSport története

A SmartSport egy, a Telcotrend által a sportszövetségek számára tervezett, precedens nélküli, új sportinformatikai rendszer, amellyel a szövetségek eredményesebben tudják nevelni és menedzselni a fiatal tehetségeket. A rendszer lehetőséget biztosít komplex edzésnaplók dokumentálására és teljesítmények rögzítésére és az adatok későbbi elemzésére.

A sportinformatikai szoftver hatékonnyá és átláthatóvá teszi az adminisztrációt, ezzel pedig hozzájárul a sportági szervezetek eredményes működéséhez.

Az egyedi fejlesztésű sportinformatikai rendszer bármely sportágban alkalmazható és elsődleges szerepe az adatok olyan módon való gyűjtése és rendszerezése, ami egyúttal minden felhasználó számára – akár szövetségi, egyesületi vagy edzői szinten – megkönnyíti a tehetségek menedzselését és leegyszerűsíti az adminisztrációt.

Scroll to Top